Chuyển dữ liệu từ Chiến Thần ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Thần Long (Tài khoản : - Nhân vật : )


Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ  Chiến Thần sang Thần Long.

Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật chính cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Qua Server chuẩn bị tiến hành sát nhập vào Tải Game + Tạo Tài khoản + Tạo nhân vật Link ở bên dưới

Hãy tải Game + Tạo Tài Khoản + Tạo nhân vật ( không cần thiết trùng Server cũ ) : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Thần Long

1 SỐ LƯU Ý CẦN ĐỌC KỸ :

  • Link Video Gộp Server nếu không hiểu Tại Đây
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần. Muốn chuyển đồ qua hết thì lập Acc mới rồi chuyển dần qua rồi giao dịch vào Acc chính
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,point master, điểm master ( chuyển qua đi reset lại để có lại)
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Thần Long trước khi chuyển sang . Rồi thoát game 2 bên mới tiến hành chuyển
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Thần Long không nhất thiết trùng với Chiến Thần . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Chiến Thần sẽ được thay thế sang Thần Long .